Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka

Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka

Zarybnenie

Veľké Dravce.
Kapor : 2500 kg K3, 1000 kg K2,
20 kg lieň, 65 kg
amur, 30 kg
šťuka Š1.
Zákaz lovu kaprov od 12.10.2019 do 8.11.2019

Ratka.
Kapor : 300 kg K3, 300 kg K2,
10 kg lieň, 50 kg
šťuka Š1.
Zákaz lovu kaprov od 12.10.2019 do 8.11.2019


Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka-01
Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka-02
Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka-03
Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka-04
Zarybnenie Veľké Dravce a Ratka-05