Preteky v love Sumčeka hnedého (amerického)

Preteky v love Sumčeka hnedého (amerického)

Preteky v love
Sumčeka hnedého /amerického/

Preteky, v ktorých skoro každý vyhrá !

 

Chcete aj v tomto roku prispieť k regulácii premnoženého Sumčeka hnedého na štrkovisku Veľká n.I.?
Zúčastnite sa pretekov v love tohto nežiaduceho rybieho druhu!


Preteky sa uskutočnia dňa 23.5.2020 /sobota/ na štrkovisku Veľká n.I. č.1, revír č.4260.

Pravidlá pretekov a ostatné informácie o pretekoch:
1.    Prezentácia pretekárov – od 6.00 do 6.55 hodín.
2.    Začiatok pretekov – 7.00 hodín.
3.    Koniec pretekov – 14.00 hodín.
4.    Váženie úlovkov /len sumček hnedý – americký/ od 14.00  hodín. Po odvážení úlovku sa  pretekárovi ihneď odovzdá cena - jeden kg krmítkovej zmesi, ak pretekár uloví najmenej 1 kg sumčekov.
5.    Za každý ďalší jeden celý kg sumčeka  sa pretekárovi odovzdá ďalší kg krmiva. Napríklad, ak pretekár uloví 5,30 kg sumčeka, odovzdá sa pretekárovi 5 kg krmiva.
6.    Vyhodnocuje sa len sumček hnedý /americký/. Ostatné druhy ulovených rýb sa ihneď po ulovení čo najšetrnejšie púšťajú.
7.    Vnadiť možno ihneď po pridelení štartovného čísla.
8.    Štartovné = 0,00 €.
9.    Chytá sa na všetky prípustné nástrahy, pričom sa odporúča nástraha živočíšneho pôvodu. Lov s použitím mŕtvej, alebo živej rybky je zakázaný.
10.    Sumčeky je nutné počas pretekov uchovávať v sieťke až do doby váženia. Uchovávanie vo vedrách je neetické !
11.    Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MsO Lučenec a tiež pozvaní hostia z iných organizácií.
12.    Spôsob lovu –  je možné chytať na dve udice podľa zákona.
13.    Prípadné riziko úrazu znášajú účastníci.
14.    Celkové vyhodnotenie súťaže bude uverejnené na našej www.rybárstvonovohradu.sk.

 

Riaditeľ pretekov: Ing. Jaroslav Viktorín - Výbor MsO SRZ Lučenec

 

Verzia PDF pre tlač