Všetky úlovky v revíroch organizácie (507) Lučenec v roku 2020

Číslo Názov Počet [ks] Hmotnosť [kg] Celková hodnota kg/ks Hodnota/ks Hodnota
3-1260-1-1 - Ipeľ č. 5 Návštevnosť: 70
4 Jalec hlavatý 2 1,50 4,50 0,75 2,25 3,00
10 Amur biely 1 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00
12 Šťuka 1 2,00 18,00 2,00 18,00 9,00
18 Pstruh potočný 1 0,50 6,50 0,50 6,50 13,00
  SPOLU 5 8,00 45,00 1,81 10,69  
3-1270-1-1 - Ipeľ č. 6 Návštevnosť: 574
1 Kapor 84 207,00 828,00 2,46 9,86 4,00
3 Pleskáč vysoký 8 4,00 12,00 0,50 1,50 3,00
4 Jalec hlavatý 10 8,00 24,00 0,80 2,40 3,00
9 Boleň 1 2,00 10,00 2,00 10,00 5,00
10 Amur biely 2 9,00 36,00 4,50 18,00 4,00
12 Šťuka 28 76,00 684,00 2,71 24,43 9,00
13 Zubáč veľkoústy 7 14,00 182,00 2,00 26,00 13,00
15 Ostriež 18 5,00 25,00 0,28 1,39 5,00
16 Úhor 2 1,00 11,00 0,50 5,50 11,00
18 Pstruh potočný 8 3,10 40,30 0,39 5,04 13,00
26 Ostatné ryby 104 38,50 38,50 0,37 0,37 1,00
  SPOLU 272 367,60 1 890,80 1,50 9,50  
3-1280-4-1 - Ipeľ č. 7 Návštevnosť: 413
18 Pstruh potočný 137 44,50 578,50 0,32 4,22 13,00
20 Pstruh dúhový 9 2,80 14,00 0,31 1,56 5,00
  SPOLU 146 47,30 592,50 0,32 2,89  
3-1740-4-1 - Krivánsky potok Návštevnosť: 321
15 Ostriež 6 0,50 2,50 0,08 0,42 5,00
18 Pstruh potočný 52 28,50 370,50 0,55 7,13 13,00
20 Pstruh dúhový 183 83,20 416,00 0,45 2,27 5,00
  SPOLU 241 112,20 789,00 0,36 3,27  
3-1800-1-1 - Kúpna Baňa Návštevnosť: 1 276
1 Kapor 373 830,50 3 322,00 2,23 8,91 4,00
3 Pleskáč vysoký 9 2,00 6,00 0,22 0,67 3,00
8 Karas 23 18,50 18,50 0,80 0,80 1,00
10 Amur biely 9 34,60 138,40 3,84 15,38 4,00
13 Zubáč veľkoústy 1 1,95 25,35 1,95 25,35 13,00
16 Úhor 12 8,90 97,90 0,74 8,16 11,00
26 Ostatné ryby 41 1,90 1,90 0,05 0,05 1,00
  SPOLU 468 898,35 3 610,05 1,41 8,47  
3-2070-4-1 - Ľuborečský potok Návštevnosť: 4
18 Pstruh potočný 1 0,50 6,50 0,50 6,50 13,00
  SPOLU 1 0,50 6,50 0,50 6,50  
3-4050-1-1 - Štrkoviská Trebeľovce - Lazy Návštevnosť: 464
1 Kapor 128 316,00 1 264,00 2,47 9,88 4,00
2 Lieň 1 0,50 3,50 0,50 3,50 7,00
12 Šťuka 2 5,00 45,00 2,50 22,50 9,00
13 Zubáč veľkoústy 1 2,00 26,00 2,00 26,00 13,00
26 Ostatné ryby 157 14,00 14,00 0,09 0,09 1,00
  SPOLU 289 337,50 1 352,50 1,51 12,39  
3-4200-1-1 - Štrkovisko Rapovce Návštevnosť: 2 050
1 Kapor 344 898,00 3 592,00 2,61 10,44 4,00
3 Pleskáč vysoký 4 4,00 12,00 1,00 3,00 3,00
8 Karas 73 51,00 51,00 0,70 0,70 1,00
10 Amur biely 22 95,00 380,00 4,32 17,27 4,00
11 Tostolobik 2 60,00 180,00 30,00 90,00 3,00
12 Šťuka 6 14,00 126,00 2,33 21,00 9,00
13 Zubáč veľkoústy 2 6,00 78,00 3,00 39,00 13,00
14 Sumec 13 122,00 854,00 9,38 65,69 7,00
  SPOLU 466 1 250,00 5 273,00 6,67 30,89  
3-4260-1-1 - Štrkovisko Veľká nad Ipľom I. Návštevnosť: 6 416
1 Kapor 1 031 3 215,50 12 862,00 3,12 12,48 4,00
8 Karas 16 12,90 12,90 0,81 0,81 1,00
10 Amur biely 32 163,00 652,00 5,09 20,38 4,00
11 Tostolobik 2 27,00 81,00 13,50 40,50 3,00
12 Šťuka 26 53,00 477,00 2,04 18,35 9,00
13 Zubáč veľkoústy 34 93,00 1 209,00 2,74 35,56 13,00
14 Sumec 8 60,00 420,00 7,50 52,50 7,00
16 Úhor 2 1,00 11,00 0,50 5,50 11,00
26 Ostatné ryby 20 3,30 3,30 0,17 0,17 1,00
27 Pleskáč - ostatné 0 0,60 1,80 0,00 0,00 3,00
  SPOLU 1 171 3 629,30 15 730,00 3,55 18,62  
3-4261-1-1 - Štrkovisko Veľká nad Ipľom II. Návštevnosť: 608
1 Kapor 85 253,00 1 012,00 2,98 11,91 4,00
10 Amur biely 1 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00
12 Šťuka 2 6,00 54,00 3,00 27,00 9,00
14 Sumec 1 50,00 350,00 50,00 350,00 7,00
26 Ostatné ryby 350 6,70 6,70 0,02 0,02 1,00
  SPOLU 439 319,70 1 438,70 12,00 80,99  
3-4420-4-1 - Tuhársky potok Návštevnosť: 3
1 Kapor 2 6,00 24,00 3,00 12,00 4,00
18 Pstruh potočný 5 2,00 26,00 0,40 5,20 13,00
  SPOLU 7 8,00 50,00 1,70 8,60  
3-5290-1-1 - VN Ľadovo Návštevnosť: 1
1 Kapor 1 1,80 7,20 1,80 7,20 4,00
  SPOLU 1 1,80 7,20 1,80 7,20  
3-5360-1-1 - VN Ľuboreč Návštevnosť: 8 568
1 Kapor 2 829 6 155,48 24 621,92 2,18 8,70 4,00
2 Lieň 16 9,00 63,00 0,56 3,94 7,00
3 Pleskáč vysoký 185 99,10 297,30 0,54 1,61 3,00
8 Karas 28 23,25 23,25 0,83 0,83 1,00
9 Boleň 3 6,00 30,00 2,00 10,00 5,00
10 Amur biely 64 295,90 1 183,60 4,62 18,49 4,00
12 Šťuka 22 54,95 494,55 2,50 22,48 9,00
13 Zubáč veľkoústy 89 192,70 2 505,10 2,17 28,15 13,00
14 Sumec 35 269,30 1 885,10 7,69 53,86 7,00
16 Úhor 11 7,00 77,00 0,64 7,00 11,00
26 Ostatné ryby 41 6,20 6,20 0,15 0,15 1,00
  SPOLU 3 323 7 118,88 31 187,02 2,17 14,11  
3-5440-1-1 - VN Mýtna Návštevnosť: 2 674
1 Kapor 767 1 875,00 7 500,00 2,44 9,78 4,00
2 Lieň 2 1,20 8,40 0,60 4,20 7,00
3 Pleskáč vysoký 72 30,50 91,50 0,42 1,27 3,00
4 Jalec hlavatý 1 0,50 1,50 0,50 1,50 3,00
8 Karas 58 55,50 55,50 0,96 0,96 1,00
10 Amur biely 23 87,80 351,20 3,82 15,27 4,00
12 Šťuka 9 28,70 258,30 3,19 28,70 9,00
13 Zubáč veľkoústy 56 135,00 1 755,00 2,41 31,34 13,00
20 Pstruh dúhový 339 160,00 800,00 0,47 2,36 5,00
26 Ostatné ryby 135 8,00 8,00 0,06 0,06 1,00
  SPOLU 1 462 2 382,20 10 829,40 1,49 9,54  
3-5650-1-1 - VN Ratka Návštevnosť: 291
1 Kapor 86 167,00 668,00 1,94 7,77 4,00
2 Lieň 1 2,00 14,00 2,00 14,00 7,00
11 Tostolobik 1 8,00 24,00 8,00 24,00 3,00
12 Šťuka 2 4,00 36,00 2,00 18,00 9,00
26 Ostatné ryby 18 3,00 3,00 0,17 0,17 1,00
  SPOLU 108 184,00 745,00 2,82 12,79  
3-5790-1-1 - VN Šiatorská Bukovinka Návštevnosť: 2 261
1 Kapor 877 1 962,50 7 850,00 2,24 8,95 4,00
3 Pleskáč vysoký 44 18,00 54,00 0,41 1,23 3,00
8 Karas 53 56,00 56,00 1,06 1,06 1,00
10 Amur biely 36 150,00 600,00 4,17 16,67 4,00
11 Tostolobik 1 7,00 21,00 7,00 21,00 3,00
12 Šťuka 1 4,00 36,00 4,00 36,00 9,00
13 Zubáč veľkoústy 9 12,00 156,00 1,33 17,33 13,00
14 Sumec 3 12,00 84,00 4,00 28,00 7,00
20 Pstruh dúhový 374 258,00 1 290,00 0,69 3,45 5,00
26 Ostatné ryby 130 16,00 16,00 0,12 0,12 1,00
  SPOLU 1 528 2 495,50 10 163,00 2,50