Ako sa stať členom

Ako sa stať členom MsO SRZ v Lučenci?

  1. Je potrebné si podať prihlášku za člena.
  2. Zúčastniť sa školenia v termíne podľa pozvánky ktorú obdržíte.
  3. Úspešne vykonať skúšky – testy z rybárskej problematiky, zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.
  4. Vyzdvihnúť si rybárske náležitosti po zaplatení príslušných platieb podľa „Inkasa“.

Poznámka: Pri preberaní rybárskych náležitostí je nutné predložiť fotografiu, ktorá bude nalepená do členského preukazu /veľkosť ako na OP/.

Členom v našej organizácii sa možno stať i prestupom z iných organizácií z vážnych dôvodov. Aby prestup bol akceptovaný, je nutné predložiť súhlas organizácie v ktorej ste členom /potvrdiť v členskom preukaze/ a podať žiadosť o priatie za člena našej organizácie s uvedením týchto dôvodov. Aby sa žiadosť akceptovala, musí byť schválená výborom MSO.