Veľká nad Ipľom č.1

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Štrkovisko
Veľká n./ Ipľom
č. 1

14 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2,5 m. Dno štrkové, piesčité, miestami zabahnené. Brehy členité, na 50% s brehovým porastom, väčšinou s vŕbou. Výška hladiny kolíše v závislosti na hladine spodných vôd. Do štrkoviska sú zaústené melioračné kanály z okolitých polí /3 spodné, jeden vrchný/. Štrkovisko má vybudované vypúšťacie zariadenie povrchové. Revír je atraktívny. Okrem kapra, šťuky a zubáča tu možno uloviť i sumca, amura, tolstolobika, pleskáča a iné nížinné druhy rýb.