Brigády

18

nov

2019

Plán brigád na rok 2019

Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Lučenec

Plán brigádnickej činnosti ObO SRZ Lučenec na rok 2019.

Plnenie brigádnickej povinnosti bolo vypracované na základe Smerníc a Stanov SRZ a schválené na zasadnutí výboru  ObO SRZ Lučenec dňa 13.12.2018.

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu / 8. hodín / má každý člen, okrem:

a/. mládež do 18 rokov a ženy

b/. členovia po dovŕšení 62 rokov

c/. invalidní dôchodcovia  s preukazom ZŤP

Tieto skupiny sa z vlastnej iniciatívy môžu brigád zúčastniť.

 

Termíny konania brigád:

Termín Popis Zodpovedný

Január, Február 2019

individuálne pri zamrznutí vodných plôch – sekanie otvorov v ľade.

Výbor ObO SRZ Lučenec

20. Apríl 2019

Štrkovisko Veľká nad Ipľom a Prefa Rapovce – začiatok  08.00 hod.

Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Zoltán Miklóš, č.t. 0917 708 723

Ján Makaj, č.t. 0902 901 980

Jozef Kišantal, č.t. 0915 637 308

27. Apríl 2019

VN Ľuboreč – začiatok  08.00 hod.

Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Patrik Rybár č.t. 0949 333 688

Ján Líška č.t. 0949 614 136

02. november 2019 Štrkovisko Veľká nad Ipľom a Prefa Rapovce – začiatok  08.00 hod.

Jesenné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Zoltán Miklóš, č.t. 0917 708 723

Ján Makaj, č.t. 0902 901 890

Jozef Kišantal, č.t. 0915 637 308

09. november 2019

VN Ľuboreč – začiatok  08.00 hod.

Jesenné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Patrik Rybár č.t. 0949 333 688

Ján Líška č.t. 0949 614 136

December 2019 individuálne pri zamrznutí vodných plôch – sekanie otvorov v ľade Výbor ObO SRZ Lučenec

 

Upozorňujeme, že je potrebné doniesť členský preukaz, kde sa vyznačí účasť na brigáde. Brigády sa môže zúčastniť každý člen SRZ aj mimo stanovených termínov a to na výlovoch rybníkov a zarybnení revírov, na príprave pretekov, sekanie otvorov v ľade a pod. Sankcie z neplnenia brigádnickej povinnosti sú uvedené v inkase pre rok 2019, ktoré Vám bolo zaslané poštou na Vašu adresu. Tieto termíny brigád sú záväzné a budú zverejnené vo vývesnej skrinke SRZ, na internetovej stránke www.rybarstvonovohradu.sk a v rybárskom dome v Lučenci.

V Lučenci dňa 13.12.2018


Plán brigádnickej činnosti ObO Poltár rok 2019.

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu 8.hodín/ má každý člen Obo Poltár, okrem:

a/.mládež do 18 rokov a ženy

b/. členovia po dovršení 62 rokov

c/. invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP

Tieto skupiny sa z vlastnej iniciatívy môžu brigád zúčastniť.

Termíny konania brigád:

Termín Popis Zodpovedný
20.Apríl 2019 VN Uhorské – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách

Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu

Výbor oo
17.Máj 2019 VN Uhorské – začiatok 15.oo.h – príprava rybárskych pretekov

Príprava na rybárske preteky

Výbor oo
11.Máj 2019 Kúpna baňa – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách

Úprava prístupovej cesty, spevnenie brehu

Výbor oo
5.Október 2019 Kúpna baňa – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách

Príprava revíru na zarybnenie, odvoz odpadu

Výbor oo
12.Október 2019 VN Uhorské – začiatok 8.oo.h – zraz pri chatkách

Príprava revíru na zarybnenie, odvoz smetí

Výbor oo
December 2019 individuálne pri zamrznutí vodných plôch- sekanie otvorov v
ľade
Výbor oo

 

Doniesť so sebou náradie: lopata, hrable ,sekera, motyka a pod.

 

Individuálne brigády : vopred nahlásiť členom výboru.

Je potrebné doniesť členský preukaz, kde sa vyznačí účasť na brigáde!

Sankcie –z neplnenia brigádnickej povinnosti sú uvedené v inkase pre rok 2019,

Tento plán brigád bol vypracovaný na základe Smerníc a Stanov SRZ a schválený na zasadnutí výboru ObO Poltár dňa 12.12.2018.


Plán brigád 2019 OO Fiľakovo

Začiatok každej brigády je o 8,00 hodine.

Termín Popis Zodpovedný
27.4.2019

Veľké Dravce

Jarné upratovanie, čistenie okolia, kosenie trávy.

Ing.Pavol Jakubek

Anton Dvorský

10.5.2019 Veľké Dravce - príprava na rybárske preteky

Kelner Fridrich

Nagy Ladislav

19.11.2019 Veľké Dravce - jesenné upratovanie zber smetí

Dvorský Anton

Belko Milan

16.11.2019 Šiatorošská Bukovinka – jesenné upratovanie

Kelemen Štefan

Kamenský Jozef