Výbor

Zloženie Výboru MsO SRZ v Lučenci v roku 2018-2022.

Výbor MsO:

a) Členovia predsedníctva MsO

b) Ďalší členovia výboru:

Dušan Dolnák – vedúci rybárskej stráže

Ján Jackuliak – pomocný hospodár

Stanislav Novotný – kultúrny referent

Eva Ufrlová, Vojtech Szabó, Ing.Pavel Jakubek, Štefan Šenkár, Miroslav Žilák,

 Zoltán Miklóš, Patrik Rybár, Ladislav Kušnyír

Kontrolná komisia:

Ing.Ladislav Jačmeník – predseda

Členovia komisie: Roman Grebáč, Ing. Marian Nagy

Disciplinárna komisia:

Štefan Mihály – predseda

Členovia: Marian Bodnár, Ján Vinarčík