Vodné nádrže

Revír, názov
číslo

Výmera,
(km, ha)

Stupeň
ochrany

Charakteristika

VN Veľké Dravce
3-5950-1-1

28,5 ha

I.

Hĺbka 0,3-2,5 m. Priemerne 2 m. Brehy málo členité, dno štrk, bahno. Brehový porast – vŕba /10%/. V letných mesiacoch bez prítoku. Častý výskyt siníc. Breh v hornej časti VN tvoria mokriny. Atraktívny. Zarybnený všetkými bežnými nížinnými druhmi rýb.

VN Ľuboreč
3-5360-1-1

65,5 ha

I.

Hĺbka 0,3-12 m, v priemere 4 m. Brehy členité, dno piesok, štrk, bahno. Brehový porast – vŕba, jelša – cca 20%. Dno nádrže je členité. Tretina brehu nádrže je neprístupná a nevhodná na lov rýb – mokrina a prudký spád brehu. Atraktívny. Zarybnený všetkými bežnými nížinnými druhmi rýb, včítane sumca.

VN Uhorské
3-5920-1-1

3,17 ha

I.

Hĺbka 0,5-3,5 m, v priemere 2,5 m. Málo členitý breh. Breh málo členitý. Brehový porast na 70% obvodu VN, s výskytom smreka, vŕby, hrabu. Jedna tretina brehov je neprístupná a na lov rýb nevhodná. VN má miestny význam. Zarybňovaná kaprom, zubáčom a šťukou.

VN Šiatorošská Bukovinka
3-5790-1-1

4 ha

I.

Hĺbka 0,3-3m, v priemere 2,5 m. Breh málo členitý. Brehový porast na 40%, ktorý tvorí vŕba, jelša, hrab. Dno nádrže je zabahnené. VN má miestny charakter. Zarybňovaná kaprom, zubáčom a šťukou.

VN Mýtna
3-5440-1-1

6 ha

I.

Hĺbka 0,5-5 m, v priemere 2,5 m. Breh je málo členitý. 0Porast 30% – tvorí ho jelša, hrab, dub. Dno štrkové a bahnité. Na výpuste je vybudovaný odvádzač vody na malú vodnú elektráreň. Z tohto dôvodu hladina vody často kolíše. Odvedená voda slúži na doplňovanie vody na VN Ružiná. Revír je atraktívny. Zarybnená kaprom, zubáčom a šťukou, vyskytuje sa jalec, plotica, ostriež.

VN Ľadovo
3-5290-1-1

23,5 ha

I.

Hĺbka 0.5-5 m, v priemere 2,5 m. Breh je málo členitý. Porast cca 10% s jelšou a vŕbou. Dno piesočné a bahnité. 20% brehu sú mokriny. V letných mesiacoch trpí nedostatkom vody. Častý výskyt siníc. Atraktívny. Zarybnený kaprom, šťukou, zubáčom, amurom, pleskáčom vysokým.

VN Rátka
3-5650-1-1

1,08 ha

I.

Hĺbka 0,3-3 m, v priemere 2 m. Breh členitý. Porast – jelša, vŕba, hrab, dub, cca na 50% brehov. Dno bahnité. Trpí nedostatkom vody, častý výskyt siníc. Výpustné zariadenie je nefunkčné. Revír má miestny charakter. Rybiu osádku tvorí hlavne kapor, sumec, šťuka a karas.