Tuhársky potok

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Tuhársky p.
3-4420-4-1

14 km

I.

Šírka 2 m, hĺbka 0,2-0,5 m. Zatienenie 95% – vŕba, jelša, buk. Tok prúpý, striedanie tíšin, málo vodnatý – štrk, piesok. Výška brehov 0,2-1 m. Málo atraktívny. Výskyt: pstruh p., dúhový, v spodných úsekoch i jalec.