Ostatné informácie

Vydávanie rybárskych náležitostí na rok 2022 Poltár

Predbežný plán výdaja rybárskych náležitostí na rok 2022 pre Poltár.

ROK 2022
December  31.12.2021 od 10.oo-12.oo.hod.
Január 12., 26. od 14.oo.h -16.oo.hod
Február 9., 23. od 14.oo.h -16.oo.hod
Marec 2., 9., 16., 23., 30. od 14.oo.h -16.oo.hod
Apríl 6., 13., 27. od 14.oo.h -16.oo.hod
Máj Po telefonickom dohovore  
Jún Po telefonickom dohovore  

 

Predaj a výdaj povolení na rybolov rok 2020 sa bude konať v kancelárii Obo SRZ Poltár, budova Slovglasu (Skláreň).

Vstup len s prekrytím tváre- ruško,respirátor!!

Terminy môžu byť zmenené podľa vývoja epidemidemiologickej situacie!!