Ostatné informácie

Vydávanie rybárskych náležitostí na rok 2020

OBVODOVÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU V LOVINOBANI

Vydávanie rybárskych náležitostí na rok 2020 bude v dňoch:

29. 12. 2019. Od 8°° do 11°°
19. 01. 2020. Od 8°° do 12°°
26. 01. 2020. Od 8°° do 12°°
09. 02. 2020. Od 8°° do 12°°
15. 03. 2020. Od 8°° do 12°°
29. 03. 2020. Od 8°° do 12°°

Výbor ObO SRZ Lovinobaňa