Preteky

Preteky v love Sumčeka hnedého (amerického)

Preteky, v ktorých skoro každý vyhrá ! Chcete aj v tomto roku prispieť k regulácii premnoženého Sumčeka hnedého na štrkovisku Veľká n.I.? Zúčastnite sa pretekov v love tohto nežiaduceho rybieho druhu! Preteky sa uskutočnia dňa 25.5.2019 sobotaa/ na štrkovisku Veľká n.I. č.1, revír č.4260. Pravid ...

Propozície na kaprové rybárske preteky 2019

P r o p o z í c i e na kaprové rybárske preteky organizované MsO SRZ Lučenec v roku 2019. Program a podmienky pretekov. Rybárske preteky na VN Ľadovo dňa 4.mája 2019/sobota/ (v prípade vypustenia a opravovania VN sa samozrejme preteky nekonajú). Rybárske preteky na VN Veľké Dravce dňa 11.mája ...