Vody pstruhové

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Ľuborečský p.
3-2070-4-1

14 km

I.

Šírka 1,5, hĺbka 0,2 – 0,4 m, zatienenie 90%, vŕba, jelša, buk, jelša, buk. Málo vodnatý – štrk, piesok, kamene. Prúpý, málo atraktívny. Výskyt pstruha p., v dolnom úseku jalec.

Krivánsky p.
3-1740-4-1

42,3 km

I.

Priemerná šírka 5m, hĺbka 0.5-1,5 m. Zatienenie 80%, vŕba, jelša, buk, smrek. Striedanie tíšin a prúpých úsekov. Dno – piesok, štrk, bahno. Výška hladiny v spodnom úseku kolíše v spodnom úseku v závislosti na VN Ružiná. Horný úsek je málo vodnatý. Výška brehov 0,5-1,5 m. Stavadlo je v obci Lovinobaňa. Revír je prerušený VN Mýtna – kaprového charakteru. Tok meandruje. Možné zdroje znečistenia sú: Magnezitka Lovinobaňa a obecné vyústenia kanálov. Atraktívny. Krivánsky p. vzniká spojením potokov Lučenčík a Bzovský p.. Cestou priberá Dobročský p., ktorý v extrémne suchých rokoch vysychá, ďalej potok Teplička a Salajka. Na Bzovskom potoku platí stupeň ochrany č.4. Na celom úseku sa vyskytuje pstruh p., v spodnej časti i kapitálny.

Tuhársky p.
3-4420-4-1

14 km

I.

Šírka 2 m, hĺbka 0,2-0,5 m. Zatienenie 95% – vŕba, jelša, buk. Tok prúpý, striedanie tíšin, málo vodnatý – štrk, piesok. Výška brehov 0,2-1 m. Málo atraktívny. Výskyt: pstruh p., dúhový, v spodných úsekoch i jalec.

Ipeľ č.7
3-1280-4-1

50,4 km

I.

Samotný Ipeľ – 13,4 km, ostatné prítoky Poltarica, Uhorštiansky p., Ozdínsky p. majú 37 km, hĺbku 0,2-1m, šírku priemerne 4 m, zatienenie 80% /vŕba, jelša/. Stavadlo v obci Málinec, Rovňany, výška brehov 0,5.-1m, 15% regulovaný. V lete málo vodnatý. Prietok vylepšovaný z VN Málinec, Tíšiny sa striedajú s prúdmi, dno – piesok, štrk. Výskyt plosky, mihule. Zdroje znečistenia sú: ČOV, mestské a obecné vyústenie kanálov, Sklárne Poltár a Málinec. Tok je z rybárskeho hľadiska atraktívny. Lovia sa najmä: pstruh potočný, zriedkavo lipeň. Sprievodnou rybou je jalec a ostriež.