Vodná nádrž Rátka

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

VN Rátka
3-5650-1-1

1,08 ha

I.

Hĺbka 0,3-3 m, v priemere 2 m. Breh členitý. Porast – jelša, vŕba, hrab, dub, cca na 50% brehov. Dno bahnité. Trpí nedostatkom vody, častý výskyt siníc. Výpustné zariadenie je nefunkčné. Revír má miestny charakter. Rybiu osádku tvorí hlavne kapor, sumec, šťuka a karas.