Kúpna Baňa

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Kúpna Baňa
3-1800-1-1

2 ha

I.

Vodná plocha vznikla po ťažbe hliny. Hĺbka 0,5-5 m, v priemere 4 m. Dno hlinité, brehy členité. Brehový porast – vŕba, breza, jelša, borovica – spolu cca 70%. Revír má miestny význam. Zarybňuje sa hlavne kaprom, zubáčom a šťukou, vyskytuje sa i sumec.