Vodné toky

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Ipeľ č. 5
3-2070-4-1

11,5 km

I.

Hĺbka 0,5-1,5 m, šírka 11m. Dno – štrk, bahno. Zatienenie 20% – vŕba, jelša. Manipulovateľné stavadlo – Kalonda. Výška brehov 0,5-1 m. Na 80% regulovaný, v lete málo vodnatý. Prietok vylepšovaný z VN Ružiná. Výskyt plosky a všetkých bežných nížinných druhov rýb. Tok na 90% prúpý – málo atraktívny.

Ipeľ č. 6
3-127-1-1

91,4 km

I.

Samotný Ipeľ meria 33,9 km, ostatné prítoky tvorí časť Krivánskeho p., Tuhárskeho p., ďalej je to Belina, Suchá, Slatinský p. – spolu je to 57,5 km. Hĺbka 0,3-1.5 m, šírka v priemere 6 m, zatienenie 70%. Pevná hať vybudovaná v Holiši, stavadlo nad obcou Tomášovce, v Lučenci, dve za obcou Trebeľovce. Výška brehov 0,5-1,5 m, 30% regulované. Tok v lete málo vodnatý – vylepšovaný z VN Málinec a VN Ružiná. Dno – piesok, štrk, bahno, 50% prúpý. Výskyt – ploska a všetky bežné nížinné druhy rýb. Atraktívny. Zdroje znečistenia: ČOV, mestské a obecné vyústenia kanálov.