Veľká nad Ipľom č.2

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Štrkovisko
Velká n.I. č.2
3-4261-1-1-4

3,8 ha

I.

 

Hĺbka 1-5m, v priemere 4m. Dno – štrk, piesok. Brehy málo členité, bez brehového porastu. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Atraktívny. V súčasnosti je vedený ako revír „chyť a pusť“. Vyskytujú sa tu všetky bežné nížinné druhy rýb. Bol sem nezodpovednými rybármi dovezený sumček americký, ktorý sa masovo rozmnožil.