Vodná nádrž Veľké Dravce

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

VN Veľké Dravce
3-5950-1-1

28,5 ha

I.

Hĺbka 0,3-2,5 m. Priemerne 2 m. Brehy málo členité, dno štrk, bahno. Brehový porast – vŕba /10%/. V letných mesiacoch bez prítoku. Častý výskyt siníc. Breh v hornej časti VN tvoria mokriny. Atraktívny. Zarybnený všetkými bežnými nížinnými druhmi rýb.