Obvodné organizácie MsO

Zloženie výborov OO

Zloženie Výborov obvodných organizácií MsO SRZ Lučenec na roky 2022 - 2026

 
Obvodná organizácia Lučenec:

Zoltán Miklóš starší – predseda  č.t. 0917 708 723

Patrik Rybár – tajomník, č.t.  0949 333 688

Ján Makaj – vedúci brigád

Jozef Kisantal – vedúci brigád

Peter Mučina  -  člen

Jozef Kováčik  -  člen

Igor Śustek  -  člen

 

Obvodná organizácia Fiľakovo:

Vojtech Szabó – predseda  č.t. 0905 265 895

Ing.Pavol Jakubek Ing. – tajomník

Ladislav Kandera – podpredseda

Július Svoreň  – člen

Anton Dvorský – člen

Štefan Kelemen – člen

Ladislav Nagy – člen

 

Obvodná organizácia Poltár :

Ondrej Földi  -  predseda č.t. 0903 748 502

Miroslav Źilák  -  tajomník  č.t. 0905 252 848

František Machyňák  -  podpredseda

Branislav Jánošík  -  hospodár

Ĺudovít Adamove  -  brigádnický referent, chatár

Jozef Kocka  - brigádnický referent

Jozef Farkaš  -  kultúrny referent

 

Obvodná organizácia Lovinobaňa .:

Juraj Ufrla – predseda  -  0908 913 257

Eva Ufrlová – tajomník

Marian Berky – hospodár

Pavel Popovič – vedúci rybárskej stráže

Ing.Aleš Votýpka  -  šport. Referent pre deti a mládež

Michal Lojka  -  referent pre brigády

Peter ´Durove  -  referent pre brigády