Obvodné organizácie MsO

Zloženie výborov OO

Zloženie Výborov obvodných organizácií MsO SRZ Lučenec na roky 2018 – 2022

 
Obvodná organizácia Lučenec

Zoltán Miklóš starší – predseda

Patrik Rybár – tajomník, hospodár

Ján Makaj – vedúci brigád

Ján Líška – vedúci brigád

Jozef Kisantal – vedúci brigád

Ivan Dolnák  – vedúci brigád

Anna Ľuptáková – vedúci brigád

 


 

Obvodná organizácia Fiľakovo

Vojtech Szabó – predseda

Pavol Jakubek Ing. – tajomník

Fridrich Kellner – podpredseda

Milan Belko. – hospodár

Anton Dvorský – člen výboru

Štefan Kelemen – vedúci brigád

Ladislav Nagy – vedúci rybárskej stráže

 


 

Obvodná organizácia Poltár

Predseda - Štefan Šenkár Tč : 0908 948 586

Podpredseda - Ondrej Földi Tč : 0903 748 502

Tajomník a hospodár revírov - Miroslav Žilák Tč : 0905 252 848

Vedúci rybárskej stráže - Július Garaj Tč : 0915 218 377

Brigádny referent a Chatár - Kocka Jozef Tč : 0908 329 331

Adamove Ľudovít Tč : 0949 831 439

Kultúrny referent - Balco Andrej Tč : 0904 593 939

 


 

Obvodná organizácia Lovinobaňa

Juraj Ufrla – predseda

Eva Ufrlová – tajomník

Marian Berky – hospodár

Peter Ďurove – pomocný hospodár

Pavel Popovič – vedúci brigád

Členovia výboru - Michal Lojka, Ing. Aleš Votýpka.