Krivánsky potok

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Krivánsky p.
3-1740-4-1

42,3 km

I.

Priemerná šírka 5m, hĺbka 0.5-1,5 m. Zatienenie 80%, vŕba, jelša, buk, smrek. Striedanie tíšin a prúpých úsekov. Dno – piesok, štrk, bahno. Výška hladiny v spodnom úseku kolíše v spodnom úseku v závislosti na VN Ružiná. Horný úsek je málo vodnatý. Výška brehov 0,5-1,5 m. Stavadlo je v obci Lovinobaňa. Revír je prerušený VN Mýtna – kaprového charakteru. Tok meandruje. Možné zdroje znečistenia sú: Magnezitka Lovinobaňa a obecné vyústenia kanálov. Atraktívny. Krivánsky p. vzniká spojením potokov Lučenčík a Bzovský p.. Cestou priberá Dobročský p., ktorý v extrémne suchých rokoch vysychá, ďalej potok Teplička a Salajka. Na Bzovskom potoku platí stupeň ochrany č.4. Na celom úseku sa vyskytuje pstruh p., v spodnej časti i kapitálny.