Predsedníctvo

Zloženie Predsedníctva MsO SRZ v Lučenci v roku 2018-2022.

Predsedníctvo MsO:

a) Štatutárny orgán:

JUDr. Ľubomír Víťaz – predseda
Ing. Jaroslav Viktorín – tajomník
 
b) Ďalší členovia predsedníctva:

Juraj Ufrla – podpredseda
Daniel Španielka – hlavný hospodár
Branislav Drugda – účtovník
Pavel  Kolimár – pokladník
Vojtech Szabó – člen a predseda OO Fiľakovo