Trebeľovce Láza

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Štrkovisko
Trebeľovce
Láza
3-4050-1-1

3 ha

I.

Jedná sa o dve štrkoviská /2 ha a 1 ha/ vzdialené od seba cca. 300 m. Hĺbka 0,5-2,5 m, v priemere 1,8 m. Dno štrkové, zabahnené. Brehy členité, na 70% s brehovým porastom, väčšinou s výskytom vŕby. Hladina kolíše podľa výšky spodných vôd. Je miestneho charakteru. Nachádza sa tu väčšina nížinných druhov rýb.