Hosťovacie povolenia

Vydávanie hosťovacích povoleniek

OZNAM - PREDAJ HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ

Predaj hosťovacích povolení na rok 2024 bude od 1.1.2024

Cena hosťovacích povolení na rybolov v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec na rok 2024 v eurách.

1. Hosťovacia povolenka denná:

– vody kaprové – 20,- €
– vody pstruhové – 15,- €
– na vody kaprové pre cudzincov a nečlenov – 40,- €
– na vody pstruhové pre cudzincov a nečlenov – 40,- €

 

2. Hosťovacia povolenka týždenná:

– vody kaprové – 80,- € – platí i na VN Ľuboreč
– na vody kaprové pre cudzincov a nečlenov – 150,- €
4. Hosťovacie povolenie pre deti na vody kaprové v obhospodarovaní MsO
– týždenná – 5,- €.
Poznámka: Hosť . povolenky pre deti sa vydajú pre tie deti, ktoré prídu loviť na vody kaprové v obhospodarovaní MsO LC s dospelým rybárom s platnou povolenkou na danú vodu.

 

Miesta predaja hosťovacích povolení:

1. Lučenec, Rybárske potreby Stano,Haličská cesta 520,Lučenec   www.rybarskepotrebystano.sk 0905910979
2. Lučenec, AQUA-rybárske potreby  J. A. Komenského 5, Lučenec  tel.0915637308

3. Fiľakovo, Jilemnického 32 – Predajňa rybárskych potrieb tel. 0905 265 895.
4. František Machyňák – Poltár, tel.: 0910 989 861