Ulovený sumec

Ulovený sumec

Sumec 2.20m, 67kg. Lovec Peter Kováč za pomoci brata Pavla z Katarínskej Huty .Chytený v Ľuboreči dňa 5.8.2019 o 3.00 hod. na rybku (karas).Ulovený sumec-01
Ulovený sumec-02
Ulovený sumec-03