Úlovky cudzích organizácií v revíroch organizácie (507) Lučenec v roku 2020

Číslo Názov Počet [ks] Hmotnosť [kg] Celková hodnota kg/ks Hodnota/ks Hodnota

 

 

3-1270-1-1 - Ipeľ č. 6 Návštevnosť: 2
1 Kapor 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
18 Pstruh potočný 4 2,00 26,00 0,50 6,50 13,00
26 Ostatné ryby 1 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00
  SPOLU 5 2,50 26,50 0,33 2,33  
3-1280-4-1 - Ipeľ č. 7 Návštevnosť: 6
18 Pstruh potočný 9 3,00 39,00 0,33 4,33 13,00
  SPOLU 9 3,00 39,00 0,33 4,33  
3-1740-4-1 - Krivánsky potok Návštevnosť: 9
20 Pstruh dúhový 10 2,80 14,00 0,28 1,40 5,00
  SPOLU 10 2,80 14,00 0,28 1,40  
3-1800-1-1 - Kúpna Baňa Návštevnosť: 4
1 Kapor 1 1,50 6,00 1,50 6,00 4,00
  SPOLU 1 1,50 6,00 1,50 6,00  
3-4200-1-1 - Štrkovisko Rapovce Návštevnosť: 7
1 Kapor 5 10,00 40,00 2,00 8,00 4,00
14 Sumec 1 3,00 21,00 3,00 21,00 7,00
  SPOLU 6 13,00 61,00 2,50 14,50  
3-4260-1-1 - Štrkovisko Veľká nad Ipľom I. Návštevnosť: 111
1 Kapor 27 76,50 306,00 2,83 11,33 4,00
8 Karas 3 4,90 4,90 1,63 1,63 1,00
12 Šťuka 1 3,00 27,00 3,00 27,00 9,00
26 Ostatné ryby 5 1,00 1,00 0,20 0,20 1,00
27 Pleskáč - ostatné 0 0,60 1,80 0,00 0,00 3,00
  SPOLU 36 86,00 340,70 1,53 8,03  
3-4420-4-1 - Tuhársky potok Návštevnosť: 3
1 Kapor 2 6,00 24,00 3,00 12,00 4,00
  SPOLU 2 6,00 24,00 3,00 12,00  
3-5290-1-1 - VN Ľadovo Návštevnosť: 1
1 Kapor 1 1,80 7,20 1,80 7,20 4,00
  SPOLU 1 1,80 7,20 1,80 7,20  
3-5360-1-1 - VN Ľuboreč Návštevnosť: 545
1 Kapor 169 382,48 1 529,92 2,26 9,05 4,00
3 Pleskáč vysoký 30 14,10 42,30 0,47 1,41 3,00
8 Karas 1 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00
10 Amur biely 4 22,80 91,20 5,70 22,80 4,00
12 Šťuka 1 1,95 17,55 1,95 17,55 9,00
13 Zubáč veľkoústy 6 13,70 178,10 2,28 29,68 13,00
14 Sumec 4 17,30 121,10 4,33 30,28 7,00
26 Ostatné ryby 5 1,00 1,00 0,20 0,20 1,00
  SPOLU 220 453,58 1 981,42 2,18 13,90  
3-5440-1-1 - VN Mýtna Návštevnosť: 14
1 Kapor 5 14,00 56,00 2,80 11,20 4,00
  SPOLU 5 14,00 56,00 2,80 11,20  
3-5790-1-1 - VN Šiatorská Bukovinka Návštevnosť: 49
1 Kapor 19 47,50 190,00 2,50 10,00 4,00
20 Pstruh dúhový 16 6,00 30,00 0,38 1,88 5,00
  SPOLU 35 53,50 220,00 1,44 5,94  
3-5920-1-1 - VN Uhorské Návštevnosť: 76
1 Kapor 16 40,75 163,00 2,55 10,19 4,00
20 Pstruh dúhový 1 0,37 1,85 0,37 1,85 5,00
  SPOLU 17 41,12 164,85 1,46 6,02