Úlovky členov organizácie (507) Lučenec na všetkých revíroch v roku 2020

Číslo Názov Počet [ks] Hmotnosť [kg] Celková hodnota kg/ks Hodnota/ks Hodnota
2-0480-1-1 - Dunaj č. 1 Návštevnosť: 80
1 Kapor 3 10,00 40,00 3,33 13,33 4,00
14 Sumec 3 50,00 350,00 16,67 116,67 7,00
17 Mieň 1 1,50 7,50 1,50 7,50 5,00
  SPOLU 7 61,50 397,50 7,17 45,83  
2-0550-1-1 - Dunaj č. 3 - odpadový kanál VD Návštevnosť: 3
1 Kapor 1 2,00 8,00 2,00 8,00 4,00
  SPOLU 1 2,00 8,00 2,00 8,00  
3-1131-6-1 - Hron č. 11b Návštevnosť: 23
20 Pstruh dúhový 17 8,20 41,00 0,48 2,41 5,00
  SPOLU 17 8,20 41,00 0,48 2,41  
2-0750-1-1 - Hron č. 2 Návštevnosť: 28
4 Jalec hlavatý 1 1,30 3,90 1,30 3,90 3,00
9 Boleň 1 2,00 10,00 2,00 10,00 5,00
13 Zubáč veľkoústy 2 10,00 130,00 5,00 65,00 13,00
  SPOLU 4 13,30 143,90 2,77 26,30  
3-1060-1-1 - Hron č. 5 Návštevnosť: 2
14 Sumec 1 3,00 21,00 3,00 21,00 7,00
  SPOLU 1 3,00 21,00 3,00 21,00  
3-1120-6-1 - Hron č.10a Návštevnosť: 39
21 Lipeň 39 17,41 313,38 0,45 8,04 18,00
  SPOLU 39 17,41 313,38 0,45 8,04  
2-0770-1-1 - Ipeľ č. 1 Návštevnosť: 3
13 Zubáč veľkoústy 1 3,40 44,20 3,40 44,20 13,00
  SPOLU 1 3,40 44,20 3,40 44,20  
3-1250-1-1 - Ipeľ č. 4 Návštevnosť: 302
1 Kapor 15 45,00 180,00 3,00 12,00 4,00
12 Šťuka 1 3,00 27,00 3,00 27,00 9,00
13 Zubáč veľkoústy 1 1,40 18,20 1,40 18,20 13,00
  SPOLU 17 49,40 225,20 2,47 19,07  
3-1260-1-1 - Ipeľ č. 5 Návštevnosť: 70
4 Jalec hlavatý 2 1,50 4,50 0,75 2,25 3,00
10 Amur biely 1 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00
12 Šťuka 1 2,00 18,00 2,00 18,00 9,00
18 Pstruh potočný 1 0,50 6,50 0,50 6,50 13,00
  SPOLU 5 8,00 45,00 1,81 10,69  
3-1270-1-1 - Ipeľ č. 6 Návštevnosť: 572
1 Kapor 84 207,00 828,00 2,46 9,86 4,00
3 Pleskáč vysoký 8 4,00 12,00 0,50 1,50 3,00
4 Jalec hlavatý 10 8,00 24,00 0,80 2,40 3,00
9 Boleň 1 2,00 10,00 2,00 10,00 5,00
10 Amur biely 2 9,00 36,00 4,50 18,00 4,00
12 Šťuka 28 76,00 684,00 2,71 24,43 9,00
13 Zubáč veľkoústy 7 14,00 182,00 2,00 26,00 13,00
15 Ostriež 18 5,00 25,00 0,28 1,39 5,00
16 Úhor 2 1,00 11,00 0,50 5,50 11,00
18 Pstruh potočný 4 1,10 14,30 0,28 3,58 13,00
26 Ostatné ryby 103 38,00 38,00 0,37 0,37 1,00
  SPOLU 267 365,10 1 864,30 1,49 9,37  
3-1280-4-1 - Ipeľ č. 7 Návštevnosť: 407
18 Pstruh potočný 128 41,50 539,50 0,32 4,21 13,00
20 Pstruh dúhový 9 2,80 14,00 0,31 1,56 5,00
  SPOLU 137 44,30 553,50 0,32 2,89  
3-1740-4-1 - Krivánsky potok Návštevnosť: 321
15 Ostriež 6 0,50 2,50 0,08 0,42 5,00
18 Pstruh potočný 52 28,50 370,50 0,55 7,13 13,00
20 Pstruh dúhový 173 80,40 402,00 0,46 2,32 5,00
  SPOLU 231 109,40 775,00 0,37 3,29  
3-1800-1-1 - Kúpna Baňa Návštevnosť: 1 272
1 Kapor 372 829,00 3 316,00 2,23 8,91 4,00
3 Pleskáč vysoký 9 2,00 6,00 0,22 0,67 3,00
8 Karas 23 18,50 18,50 0,80 0,80 1,00
10 Amur biely 9 34,60 138,40 3,84 15,38 4,00
13 Zubáč veľkoústy 1 1,95 25,35 1,95 25,35 13,00
16 Úhor 12 8,90 97,90 0,74 8,16 11,00
26 Ostatné ryby 41 1,90 1,90 0,05 0,05 1,00
  SPOLU 467 896,85 3 604,05 1,41 8,47  
3-2070-4-1 - Ľuborečský potok Návštevnosť: 4
18 Pstruh potočný 1 0,50 6,50 0,50 6,50 13,00
  SPOLU 1 0,50 6,50 0,50 6,50  
3-3730-1-1 - Slaná č. 1 Návštevnosť: 24
20 Pstruh dúhový 11 3,60 18,00 0,33 1,64 5,00
  SPOLU 11 3,60 18,00 0,33 1,64  
3-3740-1-1 - Slatina č. 1 Návštevnosť: 26
3 Pleskáč vysoký 2 1,10 3,30 0,55 1,65 3,00
7 Nosáľ 2 0,80 3,20 0,40 1,60 4,00
  SPOLU 4 1,90 6,50 0,48 1,63  
3-4050-1-1 - Štrkoviská Trebeľovce - Lazy Návštevnosť: 464
1 Kapor 128 316,00 1 264,00 2,47 9,88 4,00
2 Lieň 1 0,50 3,50 0,50 3,50 7,00
12 Šťuka 2 5,00 45,00 2,50 22,50 9,00
13 Zubáč veľkoústy 1 2,00 26,00 2,00 26,00 13,00
26 Ostatné ryby 157 14,00 14,00 0,09 0,09 1,00
  SPOLU 289 337,50 1 352,50 1,51 12,39  
4-2680-1-1 - Štrkovisko Kechnec Návštevnosť: 53
1 Kapor 10 35,90 143,60 3,59 14,36 4,00
3 Pleskáč vysoký 2 1,10 3,30 0,55 1,65 3,00
9 Boleň 1 3,20 16,00 3,20 16,00 5,00
10 Amur biely 3 15,00 60,00 5,00 20,00 4,00
  SPOLU 16 55,20 222,90 3,09 13,00  
3-4200-1-1 - Štrkovisko Rapovce Návštevnosť: 2 043
1 Kapor 339 888,00 3 552,00 2,62 10,48 4,00
3 Pleskáč vysoký 4 4,00 12,00 1,00 3,00 3,00
8 Karas 73 51,00 51,00 0,70 0,70 1,00
10 Amur biely 22 95,00 380,00 4,32 17,27 4,00
11 Tostolobik 2 60,00 180,00 30,00 90,00 3,00
12 Šťuka 6 14,00 126,00 2,33 21,00 9,00
13 Zubáč veľkoústy 2 6,00 78,00 3,00 39,00 13,00
14 Sumec 12 119,00 833,00 9,92 69,42 7,00
  SPOLU 460 1 237,00 5 212,00 6,74 31,36  
3-4220-1-1 - Štrkovisko Sučany Návštevnosť: 6
1 Kapor 2 5,20 20,80 2,60 10,40 4,00
  SPOLU 2 5,20 20,80 2,60 10,40  
3-4260-1-1 - Štrkovisko Veľká nad Ipľom I. Návštevnosť: 6 305
1 Kapor 1 004 3 139,00 12 556,00 3,13 12,51 4,00
8 Karas 13 8,00 8,00 0,62 0,62 1,00
10 Amur biely 32 163,00 652,00 5,09 20,38 4,00
11 Tostolobik 2 27,00 81,00 13,50 40,50 3,00
12 Šťuka 25 50,00 450,00 2,00 18,00 9,00
13 Zubáč veľkoústy 34 93,00 1 209,00 2,74 35,56 13,00
14 Sumec 8 60,00 420,00 7,50 52,50 7,00
16 Úhor 2 1,00 11,00 0,50 5,50 11,00
26 Ostatné ryby 15 2,30 2,30 0,15 0,15 1,00
  SPOLU 1 135 3 543,30 15 389,30 3,91 20,63  
3-4261-1-1 - Štrkovisko Veľká nad Ipľom II. Návštevnosť: 608
1 Kapor 85 253,00 1 012,00 2,98 11,91 4,00
10 Amur biely 1 4,00 16,00 4,00 16,00 4,00
12 Šťuka 2 6,00 54,00 3,00 27,00 9,00
14 Sumec 1 50,00 350,00 50,00 350,00 7,00
26 Ostatné ryby 350 6,70 6,70 0,02 0,02 1,00
  SPOLU 439 319,70 1 438,70 12,00 80,99  
1-1180-1-1 - Štrkovisko Zlaté piesky Návštevnosť: 2
1 Kapor 1 2,80 11,20 2,80 11,20 4,00
  SPOLU 1 2,80 11,20 2,80 11,20  
3-4420-4-1 - Tuhársky potok Návštevnosť: 15
18 Pstruh potočný 5 2,00 26,00 0,40 5,20 13,00
  SPOLU 5 2,00 26,00 0,40 5,20  
3-4431-6-1 - Turiec č. 1 b /Martin/ Návštevnosť: 4
20 Pstruh dúhový 1 0,50 2,50 0,50 2,50 5,00
  SPOLU 1 0,50 2,50 0,50 2,50  
2-4370-1-1 - Váh č. 2 Návštevnosť: 78
9 Boleň 1 2,10 10,50 2,10 10,50 5,00
  SPOLU 1 2,10 10,50 2,10 10,50  
2-4430-2-1 - Váh č. 8 Návštevnosť: 4
1 Kapor 1 2,20