Veľké Dravce boli zarybnené sumcom západným

Veľké Dravce boli zarybnené sumcom západným

Zarybnenie sumcom vo Veľkých Dravciach júl 2017