Jesenné zarybnenie

Jesenné zarybnenie

V mesiaci september bolo zarybnenie:

boleň ročný 5 000 kusov 24.9.2018 a pstruh potočný ročný 14 200 ks 26.9.2018 v revíroch MsO SRZ  LučenecJesenné zarybnenie-01
Jesenné zarybnenie-02
Jesenné zarybnenie-03
Jesenné zarybnenie-04
Jesenné zarybnenie-05
Jesenné zarybnenie-06