Zarybnenie zubáčom

Zarybnenie zubáčom

22.10.2018 Zarybnenie revírov MsO Lučenec Zubáčom 1 ročným, Luboreč, Rapovce, Veliká nad Ipľom, T. Láza, V. Dravce, Píla, Ľuboreč.Zarybnenie zubáčom-01
Zarybnenie zubáčom-02
Zarybnenie zubáčom-03
Zarybnenie zubáčom-04
Zarybnenie zubáčom-05
Zarybnenie zubáčom-06
Zarybnenie zubáčom-07
Zarybnenie zubáčom-08
Zarybnenie zubáčom-09