Zarybnenie pstruhom duhovým

Zarybnenie pstruhom duhovým

26.10.2018

Zarybnenie Pstruhom dúhovým: 

  • Ľadovo 340 kg
  • Uhorské 300 kg
  • Bukovinka 300 kg