Vydávanie rybárskych náležitostí na rok 2019

OO Lučenec :

Rybárske náležitosti sa budú vydávať v rybárskom dome na Hviezdoslavovej 30, v Lučenci :

Pre vydanie rybárskych náležitostí volať p. Kolimár: 0907 639 815

 


 

OO Lovinobaňa :

v Lovinobani na obvyklom mieste od 8,00 – 12,00 hod.

 


 

OO Fiľakovo :

Vydávanie povoleniek v roku 2019 v obchode SZABMIX, tak ako po iné roky, bude od 9,00 – 12,00 hod a od 13,00 – 16,00 hod.

Od 1.6.2019 budú vydávané povolenky v uvedej  predajni pre celý obvod MsO SRU Lučenec.

 


 

OO Poltár :

Plán predaja a výdaj rybárskych náležitosti rok 2019.


December

31.12.2018

Zábavný štvorec GOGO-Bar

Od-9.oo.h -12.oo.h

Rok 2019.

Marec.

2.(VČS) 6. 13. 20. 27.

od 14.oo.h -16.oo.hod.

Apríl.

10. 17. 24.

od 14.oo.h -16.oo.hod.

Máj.

18.5 ( Rybárske preteky Uhorské od 8.oo-11.3o.hod.)

Jún-Júl

Po telefonickom dohovore

 


 

Predaj a výdaj povolení na rybolov rok 2019 sa bude konať v kancelárii Obo SRZ Poltár, na ulici Slobody– (Kultúrny dom.)

Členskú známku (členské) je potrebné vyplatiť do 31.3.2019 !

Študenti – doložiť potvrdenie o štúdiu !

Riadne vyplnený záznam o úlovkoch odovzdať do 15.1.2019 !